Bilgi Merkezi

cproserver ile işlemleriniz her zaman daha hızlı.

Could not create SSL/TLS secure channel hatası

Windows server üzerinde bulunan SSL'e sahip sanal pos kullanan internet sitelerinizde aşağıdaki hatayı almanız durumunda;

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

Sorunun ana kaynağının SSL3.0 ve TRUST level kanyaklı olmasıdır.

https://www.nartac.com/Products/IISCrypto/ adresinde bulunan program üzerinden SSL3.0 kapatmanız gerekmektedir.


Bu işlemin ardından, CMD konsolunu açarak aşağıdaki uygun olanı kendinize göre çalıştırın.
  

NET 4.0 İçin uygulanacak

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe set config "SITEADI" -section:system.web/trust /level:"Full" /clr:4 /commit:webroot

C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\appcmd.exe set config "SITEADI" -section:system.web/trust /level:"Full" /clr:4 /commit:webroot


Net 2.0 İçin uygulanacak

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe set config "SITEADI" -section:system.web/trust /level:"Full" /clr:2 /commit:webroot

C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\appcmd.exe set config "SITEADI" -section:system.web/trust /level:"Full" /clr:2 /commit:webroot

Ayrıca C# tarafında pos kodlarınıza başlamadan önce

ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls; 

bu kodu eklemeniz yeterlidir.


Bu işlemlerden sonra sunucunuzu yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?